O co walczymy?

Ceny w sklepach rosną jak szalone, opłaty za mieszkania i rachunki są coraz wyższe. Drożyzna najmocniej uderza w emerytów i rencistów. Nie wolno zostawić Ich na pastwę losu!

Dlatego rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod ustawą „Emerytura bez podatku”. Zakłada ona zniesienie podatków i składek od emerytur i rent. Dzięki temu świadczenia seniorów wzrosną o aż 20%! 

USTAWA

SPRAWDŹ, ILE ZYSKASZ!

ZBIÓRKA PODPISÓW!

Musimy zebrać co najmniej 100 000 podpisów pod ustawą „Emerytura bez podatku”. Tylko wtedy zajmie się nią Sejm.  Chcesz nam w tym pomóc?  Dołącz do nas!  Wydrukuj wzór listy poparcia, zbierz podpisy i wyślij na adres:

EMERYTURA BEZ PODATKU
Ul. Erazma Ciołka 15/317
01-455 Warszawa  

LISTA POPARCIA

CO MYŚLĄ INNI?

Jestem za ustawą „Emerytura bez podatku” ponieważ jako emerytka mam niską emeryturę i jako osobie samotnie mieszkającej nie starcza mi na leki, żywność i konieczne opłaty.

IWONA RAJEWSKA
68 lat, Poznań

„Emerytura bez podatku” spowodowałaby kilkuset złotową różnicę in plus w portfelach emeryckich. Poprawiłoby to znacznie standard życia osób starszych.

ELŻBIETA OSTROWSKA
Prezes Polskie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

W pełni popieramy autorski projekt ustawy PSL „Emerytura bez podatku” i z nadzieją na pozytywne przyjęcie go przez rząd i Sejm oczekujemy pełnej realizacji.

TERESA JANISZEWSKA
Przewodnicząca Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego

„Emerytura bez podatku” wpłynie korzystnie na sytuację materialną seniorów i ograniczy liczbę osób, których stać na wykupienie leków.

DANUTA KAMIENIECKA-PRZYWARA
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Z wielką satysfakcją popieramy projekt „Emerytura bez podatku”. Jesteśmy wdzięczni Państwu za uwagę poświęconą seniorom.

SŁUCHACZE
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Goleniowie

Bardzo mi się podoba autorska inicjatywa zawarta w ustawie PSL „Emerytura bez podatku”.

ELŻBIETA IWAN
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach